FLEXO

In

(fleksodruk) – (flekso /gr/ giętki) technika druku wypukłego elastycznymi formami drukowymi i ciekłymi farbami szybko schnącymi. Charakterystyczną cechą fleksografii jest występowanie elastycznej, wypukłej formy drukowej wykonanej zazwyczaj z polimeru, rzadziej z gumy. Technika ta jest najbardziej uniwersalna, jeśli chodzi o możliwości zadruku różnych podłoży. Bardzo opłacalna przy produkcji wielkoseryjnej.